سایت گردشگری کافه تهرون
برگزاری تورهای محله گردی و تهران گردی - روایت قصه ها و خاطرات تهران

ـ دلمان می خواهد دورترین سادگی ها را بیابیم.

                        ـ مجانی دیوانه شویم بدون سکوت با آژیر شکم و جبر رقم.

اینها عباراتی است که سردر این کافه به آنها مزین است.

آدرس : خیابان انقلاب – چهارراه وصال با نشانه تابلوی زرد و سفید و عکس پیرمرد