سایت گردشگری کافه تهرون
روایت قصه های تهران در تورهای محله گردی و تهران گردی - گردشگری ادبی ، خلاق و تجربه گرا

"آلبوم خانه کاخ گلستان" افزون بر داشتن 1040عدد آلبوم قدیمی با عکسهای گوناگون از عکاسان مشهور عصر قاجار، دارای بیش از 4000قطعه عکس منفرد در اندازه های کوچک و بزرگ است که خود گنجینه ای نادر از اسناد تاریخی، اجتماعی و غیره را شامل می شود. بیشترین بخش این عکسها پیشتر قطعه سازی شده و آماده برای جای دادن در قوطی های ویژه عکس "عگسدان" است که در آن دوره گاهی به جای آلبوم از آن استفاده می شد، مهیا شده است.

ساماندهی این عکسها بخشی از فعالیتهای سودمند و مداوم سالهای اخیر کارکنان آلبوم خانه به شمار می آید. عکسهایی که طی سالهای دراز در مکان نا مساعد نگاهداری شده بود، مورد توجه واقع شد و پس از انجام برخی اقدامات حفاظتی، طبقه بندی موضوعی موقت و دسته بندی از نظر قطع و اندازه بر روی آنها انجام گرفت. از این گروه عکسها هم اکنون بیش از 300آلبوم جدید تشکیل شده که برای آشنایی بازدید کنندگان، با این بخش پر ارزش آلبوم خانه شمار 37 قطعه از آنها در بخش گزیده عکسهای آلبوم نشده معرفی می شود.